Įvairovės Chartija
Pristatome 2022 m. veiklos ataskaitą

Pristatome 2022 m. veiklos ataskaitą

Kviečiame susipažinti, ko Lietuvos Įvairovės Chartijai pavyko pasiekti 2022 m.
Pagrindiniai mūsų pasiekimai:
🟡 2,5 kartus išaugo narių skaičius;
🟡 Sukūrėme įvairovės ir įtraukties vertinimo metodologiją;
🟡 Padėjome daugiau nei tuzinui įmonių išmatuoti savo darbovietės klimatą;
🟡 23 savivaldybės mūsų dėka pradėjo skelbti daugiau tikslinės informacijos apie lygių galimybių užtikrinimą;
🟡 Subūrėme daugiau nei 4 tūkst. žmonių į savo iniciatyvas;
🟡 Trigubai daugiau paminėjimų žiniasklaidoje nei 2021 m.
Su visa mūsų veiklos ataskaita kviečiame susipažinti čia.