Įvairovės Chartija

Paslaugos

paslaugos

Vedame mokymus, seminarus, rengiame konsultacijas, diskusijas, padedame įsivertinti ir užsibrėžti prioritetinius tikslus. Susisiekite su mumis, jei domitės šiomis temomis:

Įsivertinimas

Įvertinkite savo organizaciją įvairovės ir įtraukties srityje

Įvairovės valdymas

Kas yra įvairovės valdymas ir kaip užtikrinti atvirą darbo kultūrą

Vidinė komunikacija

Kaip komunikuoti savo darbuotojams apie įvairovę ir lygias galimybes.

Atskaitomybė

Kaip užtikrinti organizacijos atvirumą visuomenei ir atsiskaityti už veiklas

Sąlygų pritaikymas

Kaip pritaikyti darbo sąlygas skirtingų gebėjimų asmenims

Tikslų kėlimas

Kokius tikslus kelti siekiant tapti atvira organizacija

Etikos kodeksai

Kaip kurti praktikoje veikiančius etikos kodeksus

Lygios galimybės

Kaip užtikrinti lygias galimybes darbe ir išvengti diskriminacijos

Įsivertinimas

Kaip įsivertinti savo organizaciją įvairovės ir įtraukties srityje.

Įvairovės valdymas

Kas yra įvairovės valdymas ir kaip užtikrinti atvirą darbo kultūrą

Vidinė komunikacija

Kaip komunikuoti savo darbuotojams apie įvairovę ir lygias galimybes

Atskaitomybė

Kaip užtikrinti organizacijos atvirumą visuomenei ir atsiskaityti už veiklas.

Sąlygų pritaikymas

Kaip pritaikyti darbo sąlygas skirtingų gebėjimų asmenims.

Tikslų kėlimas

Kokius tikslus kelti siekiant tapti atvira organizacija

Etikos kodeksai

Kaip kurti praktikoje veikiančius etikos kodeksus

Lygios galimybės

Kaip užtikrinti lygias galimybes darbe ir išvengti diskriminacijos.