Įvairovės Chartija

Apie mus

Lietuvos Įvairovės
chartijos asociacija

Yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, siekiančias kurti atvirą ir įtraukią darbo aplinką bei stiprinti savo socialinę atsakomybę.

Įvairovės chartija prasidėjo kaip iniciatyva, kurią nuo 2018 m. plėtojo Diversity Development Group ir SOPA. Tais pačiais metais Lietuvos Įvairovės Chartija tapo ir Europos Sąjungos (ES) Įvairovių Chartijų platformos dalis. 2020 m. buvo įsteigta Lietuvos Įvairovės Chartijos asociacija.

Įvairovės Chartijos veikia 26 ES valstybėse. Daugiau apie Europos Chartijų tinklą kviečiame skaityti čia.

Mes siekiame

Įgalinti organizacijas užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje

Kurti įvairovės valdymo ir atvirumo standartus bei skatinti jų taikymą

Skatinti organizacijų atvirumą ir socialinę atsakomybę

0

Nariai

0

Ambasadoriai

0

Darbuotojai

KVIEČIAME
PRISIJUNGTI

,,Įvairovės Chartijos” nariai priimami remiantis atvirumo principu, minimalių standartų atitikimu ir organizacijos siekiu laikytis bei savo kultūroje aktyviai taikyti ,,Įvairovės chartijos” nuostatas

Mūsų partneriai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba