Įvairovės chartija - iniciatyva vienijanti organizacijas, kurios pasirašydamos chartijos dokumentą

įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės kilmės ar tautybės, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės bei religinių įsitikinimų, siekia sustiprinti įvairovės valdymą bei kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką.

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuomenėje, „Diversity Development Group“ ir „SOPA“ 2018 m. įsteigė Lietuvos Įvairovės chartiją, o Lietuva tapo 22-oji šalis Europos Sąjungoje prisijungusi Europos Komisijos koordinuojamos Įvairovės chartijų platformos (plačiau skaitykite čia).

Lietuvos Chartijos steigimas buvo inicijuotas DIMAIN projekto rėmuose (plačiau skaitykite čia).

Lietuvo Įvairovės chartijos dokumentas prienamas čia

Įvairovės nauda
Ambasadoriai

„SWEDBANK“

Darbo užmokesčio skirtumo tarp lyčių mažinimas

Siekdamas sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų, „Swedbank“ atliko išsamią organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio analizę siekiant. Identifikavus pareigybes, kuriose darbo užmokesčio skirtumas pagal lytį buvo nepagrįstas, paruoštas veiksmų planas bei skirtas specialus biudžetas šiems skirtumams panaikinti. Skaityti daugiau Per porą metų skirtumo rodiklis buvo sumažintas iki 1 proc.

Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo organizacijos kasdienio darbo dalimi. Priimant į organizaciją naujus darbuotojus ar peržiūrint darbo užmokestį visuomet stebima, kokį poveikį priimami sprendimai turi vyrų ir moterų darbo užmokesčio santykiui komandose ir visoje organizacijoje.

Įmonė didelį dėmesį įvairovei skiria ir atrankų metu. Prie kiekvieno viešai skelbiamo banko skelbimo galima pamatyti vertybes atspindintį prierašą: „Swedbank“ yra bankas visiems. Čia mes kuriame savo darbo aplinką ir tradicijas: aktyviai skatiname darbuotojų įvairovę ir esame lyderiai lyčių lygybės skatinimo srityje. „Swedbank“ laukia visų kandidatų, nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų. Įsitikink – prisijunk prie mūsų!

„RIMI LIETUVA“

Žmonių su negalia įdarbinimo programa

Jau daugiau nei dešimt metų „Rimi“ parduotuvėse ir biure dirba žmonės, turintys įvairias negalias. Jų 2018 m. pradžioje buvo 129. „Mūsų pirkėjai kartais stokoja socialinio jautrumo, bijo bendrauti su kurčiu žmogumi, tačiau manau, kad po truputį keičiu tokį požiūrį į teigiamą pusę. Tas labai svarbu ne tik man, bet ir visai kurčiųjų bendruomenei. Skaityti daugiau Svarbias pamokas gaunu ir aš pati – mokausi valdyti emocijas, elgtis taktiškai su klientais, nors ne visada to norisi, kai reikia apsiginti, išsakyti nuomonę“, – sako Donata Vilkaitė, 6 metus kasininke „Rimi“ dirbanti mergina.

Nariai
Daugiau
Prisijunkite
„Įvairovės Chartijos“ narių priėmimas paremtas atvirumo principu, minimalių standartų atitikimu ir organizacijos siekiu laikytis bei savo kultūroje aktyviai taikyti „Įvairovės chartijos“ nuostatas.
 • Kas gali tapti nariu?
  • Privatus sektorius: didelės, vidutinės ir mažos įmonės
  • Viešasis sektorius: valstybinės institucijos ir savivaldybės
  • Nevyriausybinis sektorius: viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos
  • Sąjungos ir asociacijos.
 • Prisijungę prie Įvairovės chartijos jūs galėsite:
  • Pagerinti įvairovės valdymą organizacijoje
  • Įsivertinti savo organizaciją ir mokytis bei tobulėti kartu
  • Dalintis patirtimi bei keistis praktikomis renginiuose
  • Pagerinti savo kaip darbdavio įvaizdį
  • Prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuomenėje.
 • Chartijos nariai įsipareigoja:
  • Gerbti „Įvairovės Chartijos“ principus ir organizacinėje kultūroje aktyviai taikyti įvairovės nuostatas
  • Tikslingai ir proaktyviai veikti siekiant pritraukti naujus narius
  • Skleisti chartijos principus, viešinti veiklos rezultatus įmonės viduje ir už jos ribų
  • Kasmet teikti narystės ataskaitą
  • Pagal poreikį dalyvauti rotuojamos Valdybos veikloje
Kaip tapti nariu?
 1. Užpildykite nario anketą internetu;
 2. Sulaukite priėmimo patvirtinimo “Įvairovės chartijos” valdyba 4 kartus per metus patvirtina naujų narių priėmimą;
 3. Pasirašytkite „Įvairovės chartijos“ dokumentą.