Įvairovės Chartija

Religija

Negalia

Lytis

Amžius

Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė

Tautybė, etniškumas

Atvirumo nauda

Ambasadoriai

Swedbank
Darbo užmokesčio skirtumo tarp lyčių mažinimas

Siekdamas sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų, „Swedbank“ atliko išsamią organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio analizę siekiant. Identifikavus pareigybes, kuriose darbo užmokesčio skirtumas pagal lytį buvo nepagrįstas, paruoštas veiksmų planas bei skirtas specialus biudžetas šiems skirtumams panaikinti. Per porą metų skirtumo rodiklis buvo sumažintas iki 1 proc.
Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo organizacijos kasdienio darbo dalimi. Priimant į organizaciją naujus darbuotojus ar peržiūrint darbo užmokestį visuomet stebima, kokį poveikį priimami sprendimai turi vyrų ir moterų darbo užmokesčio santykiui komandose ir visoje organizacijoje.
Įmonė didelį dėmesį įvairovei skiria ir atrankų metu. Prie kiekvieno viešai skelbiamo banko skelbimo galima pamatyti vertybes atspindintį prierašą: „Swedbank“ yra bankas visiems. Čia mes kuriame savo darbo aplinką ir tradicijas: aktyviai skatiname darbuotojų įvairovę ir esame lyderiai lyčių lygybės skatinimo srityje. „Swedbank“ laukia visų kandidatų, nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų. Įsitikink – prisijunk prie mūsų!

Rimi
Žmonių su negalia įdarbinimo programa

Jau daugiau nei dešimt metų „Rimi“ parduotuvėse ir biure dirba žmonės, turintys įvairias negalias. Jų 2018 m. pradžioje buvo 129. „Mūsų pirkėjai kartais stokoja socialinio jautrumo, bijo bendrauti su kurčiu žmogumi, tačiau manau, kad po truputį keičiu tokį požiūrį į teigiamą pusę. Tas labai svarbu ne tik man, bet ir visai kurčiųjų bendruomenei. Svarbias pamokas gaunu ir aš pati – mokausi valdyti emocijas, elgtis taktiškai su klientais, nors ne visada to norisi, kai reikia apsiginti, išsakyti nuomonę“, – sako Donata Vilkaitė, 6 metus kasininke „Rimi“ dirbanti mergina.

Moody’s Lietuva įvairovės kelias: LGBTQ+ įtrauktis

Nuo pat Vilniaus ofiso atidarymo, Moody's yra viena iš pirmaujančių pokyčių kūrėjų Lietuvoje, pasinaudojanti kiekviena galimybe įgyventi savo pasaulines įvairovės ir įtraukties vertybes. Pripažindama didelį poreikį spręsti LGBTQ+ bendruomines klausimus, ypač istoriškai konservatyvios tautos fone, lokali Moody‘s verslo išteklių grupė (angl., “Business Resource Group (BRG)”), pasivadinusi Moody‘s Lietuvos Įtraukties Grupe, žengė pirmuosius žingsnius. Jų nenuilstamos pastangos šviesti Moody’s darbuotojus ir didinti jų sąmoningumą, išgrynino LGBTQ+ įtrauktį kaip vieną iš pagrindinių starteginių temų savo savanorystės darbuose.
Savanorių komanda sutiko, kad „Pride“ renginiai yra ideali platforma švęsti LGBTQ+ bendruomenės pasiekimus, puoselėti švietimą, skatinti toleranciją ir toliau siekti lygybės. Taigi jų dėka Moody’s tapo pagrindiniu „Baltic Pride 2022“ eitynių rėmėju ir pakvietė visus savo darbuotojus prisijungti dalyvauti. „Kartu su įvairiomis įmonėmis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir vietinėmis ambasadomis atkakliai žygiavome siekdami puoselėti lygią, tolerantišką ir taikią visuomenę visiems“, – sakė Moody’s vyresnioji komunikacijos strategė ir Moody‘s Lietuva įtraukties grupės bendrapirmininkė Karina Arlauskaitė. „Baltic Pride 2022 buvo vilties ir vienybės švyturys, aiškus įrodymas, kad stovėdami kartu galime ginti žmogaus teises ir su savo darbuotojų pagalba formuoti įtraukesnį bei tolerantiškesnį pasaulį“, – sakė AVP-žmogiškųjų išteklių vadovas ir vietinės Įtraukties Grupės bendrapirmininkas Arvydas Makselis.

Nariai

SOPA
Women go tech
REITAN CONVENIENCE LITUANIA
DDG
Philip morris
WesternUnion
Vilnius
Ignitis
Lietuvos oro uostai
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Lietaus vaikai
Confinn
Bazaarvoice
Compensa
Gelbekit Vaikus
Vinted
Draugiški autizmui
McDonalds
NARATYVAS
Oxylabs
Invest Lithuania
YARA
VESK
Ergo