Įvairovės Chartija

Religija

Negalia

Lytis

Amžius

Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė

Rasė, tautybė, etniškumas

Atvirumo nauda

Ambasadoriai

Darbo užmokesčio skirtumo tarp lyčių mažinimas

Siekdamas sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų, „Swedbank“ atliko išsamią organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio analizę siekiant. Identifikavus pareigybes, kuriose darbo užmokesčio skirtumas pagal lytį buvo nepagrįstas, paruoštas veiksmų planas bei skirtas specialus biudžetas šiems skirtumams panaikinti. Per porą metų skirtumo rodiklis buvo sumažintas iki 1 proc.
Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo organizacijos kasdienio darbo dalimi. Priimant į organizaciją naujus darbuotojus ar peržiūrint darbo užmokestį visuomet stebima, kokį poveikį priimami sprendimai turi vyrų ir moterų darbo užmokesčio santykiui komandose ir visoje organizacijoje.
Įmonė didelį dėmesį įvairovei skiria ir atrankų metu. Prie kiekvieno viešai skelbiamo banko skelbimo galima pamatyti vertybes atspindintį prierašą: „Swedbank“ yra bankas visiems. Čia mes kuriame savo darbo aplinką ir tradicijas: aktyviai skatiname darbuotojų įvairovę ir esame lyderiai lyčių lygybės skatinimo srityje. „Swedbank“ laukia visų kandidatų, nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų. Įsitikink – prisijunk prie mūsų!

Žmonių su negalia įdarbinimo programa

Jau daugiau nei dešimt metų „Rimi“ parduotuvėse ir biure dirba žmonės, turintys įvairias negalias. Jų 2018 m. pradžioje buvo 129. „Mūsų pirkėjai kartais stokoja socialinio jautrumo, bijo bendrauti su kurčiu žmogumi, tačiau manau, kad po truputį keičiu tokį požiūrį į teigiamą pusę. Tas labai svarbu ne tik man, bet ir visai kurčiųjų bendruomenei. Svarbias pamokas gaunu ir aš pati – mokausi valdyti emocijas, elgtis taktiškai su klientais, nors ne visada to norisi, kai reikia apsiginti, išsakyti nuomonę“, – sako Donata Vilkaitė, 6 metus kasininke „Rimi“ dirbanti mergina.

Nariai