Įvairovės Chartija

Pradedame stažuočių programą talentingiems prieglobsčio gavėjams

Įvairovės chartija, bendradarbiaudama su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi ir UNHCR, pradeda stažuočių programą talentingiems prieglobsčio gavėjams. 2023 m. pirmoje pusėje kartu su užsienio lektoriais kviesime programoje dalyvaujančių įmonių darbuotojus į seminarus ir sesijas, skirtas tarpkultūrinei komunikacijai ir atviros darbo aplinkos kūrimui tarptautiniuose kolektyvuose.

Stažuočių trukmė – 2-3 mėn.

stažuotes aukštą išsilavinimą ir darbo patirties turintiems prieglobsčio gavėjams ir tuo pačiu investuoti į savo darbuotojų žinias ir gebėjimus įvairovės ir įtraukties srityje.

Dalyvaujančios įmonės turės galimybę programos metu konsultuotis su Įvairovės chartijos ir Lietuvos raudonojo kryžiaus ekspertais.