Įvairovės Chartija
Dalyvaujame tarptautiniame verslo forume Atėnuose

Dalyvaujame tarptautiniame verslo forume Atėnuose

Dalyvaujame „Diversity Charter Greece“ organizuotoje konferencijoje, kurioje aptariame,  kaip organizacijoms sekasi dirbti įtraukios komunikacijos srityje.
Kalbėjome, kad:
🔶Dažniausiai žmonėms įtrauki komunikacija atrodo svarbi D&I dalis, tačiau susilaukia mažai dėmesio.
🔶 Per šiuos metus kartu su partneriais iš Kipro, Bulgarijos, Rumunijos ir Graikijos radome beveik 20 gairių, kaip geriausia komunikuoti, kad žinutės būtų kaip įmanoma įtraukesnės.
🔶 Atrodo, kad informacijos yra pakankamai, tačiau kalbant su įmonėmis išryškėjo, kad neužtenka tik turėti gaires. Kyla klausimai, kaip jas pritaikyti, ar tikrai apie viską jose pagalvota?
🔶 Norint siekti pokyčio reikia turėti aiškius įtraukios komunikacijos tikslus ir nuolat stebėti, kaip sekasi jų siekti.