Įvairovės Chartija
Baigėme stažuočių programą talentingiems prieglobsčio gavėjams

Baigėme stažuočių programą talentingiems prieglobsčio gavėjams

Baigėme pirmąją stažuočių programą talentingiems prieglobsčio gavėjams. Jos metu verslo, viešojo sektoriaus ir kitos įstaigos suteikė 10 stažuočių į Lietuvą atvykusiems ir aukštą išsilavinimą turintiems asmenims iš Baltarusijos, Ukrainos ir Afganistano. Programoje dalyvavusių darbdavių atstovai dalyvavo tik jiems skirtuose tarpkultūrinių kompetencijų mokymuose.
Į 10 stažuočių vietų kandidatavo daugiau nei 200 asmenų.
Pagal programos atsiliepimus matome, kaip svarbu yra pakliūti į stiprų kolektyvą, gauti profesinės patirties Lietuvoje ir rekomendacijų toliau.
Iniciatyvos NPS – 91!