Įvairovės Chartija
Naujas narys - „ERGO Lietuva"

Naujas narys – „ERGO Lietuva”

ERGO Lietuva prisijungė prie Įvairovės chartijos, o įsipareigojimus, susijusius su įvairovės ir įtraukties užtikrinimu, pasirašė Tadas DovbyšasERGO draudimo grupės Baltijos šalyse valdybos narys.

Pasak ERGO, šis prisijungimas pastiprins ir prisidės prie jų DEI strategijos išpildymo. Prisijungdama prie Chartijos, ERGO Lietuva įsipareigoja kurti atvirą, pasitikėjimu ir abipuse pagarba grįstą darbo aplinką, užkirsti kelią diskriminacijai, skatinti lygybę, įvairovę ir įtrauktį darbo vietoje.

Sveikinimai prisijungus!