Įvairovės Chartija
Vedame strateginę sesiją Europos Įvairovės chartijoms

Vedame strateginę sesiją Europos Įvairovės chartijoms

Europos Komisijoje Briuselyje vedame sesiją Europos Įvairovės chartijoms apie gerąjį valdymą. Be daugybės skirtumų šalyse ryškėja ir bendra tendencija – vis daugiau organizacijų pradeda siekti ne tik įvairovės rodiklių, bet ir įtraukties, supranta, kad skirtingų žmonių patirtys darbo vietoje gali stipriai skirtis vien dėl jų lyties, amžiaus, negalios, kilmės ir kitų priežasčių.