Įvairovės Chartija
Žmonių iliustracija

Skaidrumo apie lygių galimybių užtikrinimą – daugiau nei pernai

Per metus 20 proc. padaugėjo savivaldybių, kurios bent iš dalies atsiskaito už lygių galimybių įgyvendinimą. Vis tik nuosekliai apie savo planus ir priemones skelbia vos keturios iš 60 savivaldybių: Klaipėdos raj., Akmenės raj., Šiaulių raj. ir Vilkaviškio raj. Iš didžiausių Lietuvos įmonių geriausiai atsiskaito UAB „Ignitis“ ir UAB „SBA Home“.

Ar savivaldybės pasirengusios užtikrinti lygias galimybes? Iš 60 savivaldybių: 2023: 54 skelbia lygioms galimybėms skirtą dokumentą, 2022: 45 2023: 12 turi veiksmų planą, kaip užtikrins lygias galimybes. 2022: 2 2023: 13 turi saugų pranešimų kanalą. 2022: 4 2023: 8 atliko situacijos analizę (praeitais metais 5) 2023: 32 savivaldybės tyrimo dėka pradėjo skelbti daugiau tikslinės informacijos 2022: 23 4,1 iš 10 – savivaldybių vidurkis. Pernai – 2,9. KOKIAS PROBLEMAS MATO? 2 iš 15 pripažįsta tokias problemas kaip: • Prasta bendravimo kultūra: nemalonūs komentarai ir juokeliai • Neaiški paaukštinimo ir atlyginimo skyrimo tvarka • Prastas skundų mechanizmas • Diskriminuojantys klausimai darbo pokalbių metu AR SIEKIA POKYČIO? 12 savivaldybių skelbia, kokio rezultato tikisi • Užtikrinti galimybę dirbti nuotoliniu būdu • Atnaujinti, tobulinti pranešimo mechanizmą • Grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, užtikrinti galimybę atnaujinti darbo įgūdžius.
Ar įmonės pasirengusios užtikrinti lygias galimybes? Iš 20 įmonių: 2023: 15 skelbia, kad siekia užtikrinti lygias galimybes darbuotojams. 2022: 16. 2023: 14 skelbia tam skirtą dokumentą. 2022: 14 9 nurodo, kas atsakingas už lygias galimybes. 2022: 6 6 tyrimo dėka atskleidė daugiau tikslinės informacijos 2022:4 Ar turi pranešimų kanalą? 9 turi saugų pranešimų kanalą 2022: 7 Vidurkis – 5,5 2022: 4,2. 4 įmonės surinko daugiau negu 10 (balų)(Energijos skirstymo operatorius, AB; Ignitis gamyba, AB; Ignitis, UAB; SBA Home, UAB) 2022: 3 įmonės 5 įmonės surinko po 0 (balų). 2022: 4 1 iš 5 įmonių skelbia kokio pokyčio siekia: • 10% daugiau jaunų darbuotojų • 15% daugiau darbuotojų vyrų • Bent 34% moterų aukščiausio lygio vadovaujančiose pozicijose • Bent 23% moterų IT ir inžinerinėse pozicijose