Įvairovės Chartija
Nuotrauka iš susitikimo

Visiems įtrauki darbo aplinka: ko galime išmokti iš Norvegijos pavyzdžių?

Egzistuojanti didelė socialinė distancija tam tikrų grupių atžvilgiu, vis dar pasitaikanti toksiška darbo aplinka ir žinių apie lygių galimybių užtikrinimą trūkumas skatina gerųjų pavyzdžių ieškoti ir užsienyje. Dėl to Įvairovės chartija, bendradarbiaudama su KUN lygybės ir įvairovės centru, susitiko su Norvegijoje veikiančiomis organizacijomis, kurios pasidalino patirtimi, kaip galima kurti atvirą bei įtraukią darbo aplinką. Pagrindinės įžvalgos iš 11 susitikimų:

✔️Norvegija renka duomenis apie gyventojus ir jų patirtis gaunant viešąsias paslaugas. Duomenys rodo, kad LGBT+ bendruomenė dažniau patiria diskriminacijos ir jiems teikiamų paslaugų kokybė prastesnė. Oslo miesto savivaldybė ir kitos įstaigos atnaujina veiksmų planus ir sprendžia, kaip tai keisti. Nors Norvegijoje taikomas BDAR, jiems tai netrukdo rinkti duomenų apie piliečių seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, jei gyventojai sutinka tuo pasidalinti. Už šias įžvalgas ačiū Norvegijos nacionaliniam statistikos institutui;
✔️projektuojant pastatus, biurus, logotipus, svetaines ir bet ką kita apie įtrauktį reikia galvoti nuo pat pradžių. Vėliau taisyti klaidas ir pritaikyti paslaugas tampa itin sudėtinga ir brangu. Džiaugiamės, kad Chartija žengė pirmuosius žingsnius prieinamumo srityje ir atnaujino savo svetainę pagal Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos rekomendacijas.
✔️su vaikais galima ir reikia kalbėti apie lytiškumą, Norvegijoje Pride metu vyksta ir Pride for Kids, kur dalyvauja keli tūkstančiai vaikų, dažnai į šiuos renginius eina visas darželis;
✔️įmonės nurodo, kad užtikrina lygias galimybes visiems, bet darbuotojų patirtys dažnai nesutampa su įmonių prisistatymu. Tą matome ir Lietuvoje, bet džiugu, kad intereso keistis vis daugiau tiek Norvegijoje, tiek čia, Lietuvoje.

Už šią galimybę aplankyti institucijas ir pasisemti žinių dėkojame Atviros Lietuvos Fondas. Jie palaiko mūsų projektą „Visiems atvira ir įtrauki darbo aplinka: ko galime išmokti iš Norvegijos pavyzdžių?“, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.