Įvairovės Chartija

Skelbiame Įvairovės Chartijos veiklos ataskaitą už 2021 m.

Kviečiame susipažinti, ko Lietuvos Įvairovės Chartijai pavyko pasiekti 2021 m. Pagrindiniai pasiekimai:

  1. Patvirtinome Įvairovės Chartijos strategiją 2022 – 2025 m.;
  2. Pradėjome matuoti iniciatyvų sėkmę;
  3. Prie mūsų prisijungė 14 naujų narių;
  4. Metinėje Įvairovės Chartijos konferencijoje dalyvavo daugiau nei 7 tūkst. dalyvių;
  5. Surengėme 13 sesijų ir mokymų apie įvairovę ir įtrauktį, užmezgėme naujų partnerysčių.

Daugiau apie veiklas ir metinį biudžetą – čia.