Įvairovės Chartija

Patvirtinta Įvairovės Chartijos strategija 2022 – 2025 m.

Lietuvos Įvairovės Chartijos nariai patvirtino 2022 – 2025 m. strategiją. Joje numatomi trys svarbiausi tikslai:

  1. Nariai daugiau žino apie skirtingų gyventojų grupių poreikius;
  2. Organizacijose didėja įtrauktis;
  3. Lietuvos Įvairovės Chartija tvariai auga.

Kviečiame išsamiau susipažinti su strateginiais tikslais ir kaip mes jų sieksime čia.