Įvairovės Chartija
Užpildykite nario anketą internetu

Sulaukite valdybos sprendimo

Pasirašykite „Įvairovės chartijos“ dokumentą

Members

Tai – didelės, vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės ir įstaigos iš privataus bei viešojo sektoriaus.
Nariai moka Nario mokestį, nustatomą pagal organizacijos metinę apyvartą ir darbuotojų skaičių.

Ambasadoriai

Tai – išskirtinė ir atsakinga narystė asociacijoje proaktyvioms organizacijoms, kurioms įvairovės valdymas yra vienas iš veiklos prioritetų.
Ambasadoriai moka nario mokestį bei papildomą finansinę paramą.

Asocijuoti Nariai

Tai – pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, atleistos nuo nario mokesčio išimties tvarka.

Nariai

Tai – didelės, vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės ir įstaigos iš privataus bei viešojo sektoriaus.
Nariai moka Nario mokestį, nustatomą pagal organizacijos metinę apyvartą ir darbuotojų skaičių.

Ambasadoriai

Tai – išskirtinė ir atsakinga narystė asociacijoje proaktyvioms organizacijoms, kurioms įvairovės valdymas yra vienas iš veiklos prioritetų.
Ambasadoriai moka nario mokestį bei papildomą finansinę paramą.

Asocijuoti Nariai

Tai – pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, atleistos nuo nario mokesčio išimties tvarka.

Narystės paketas

Seminarai ir renginiai

Seminaruose, priklausomai nuo jų pobūdžio, gali
dalyvauti 1 - 4 organizacijos atstovai. Ambasadoriams darbuotojų skaičius neribojamas

 • Mokymai apie įvairovę ir jos valdymą
 • Bent 4 praktiniai seminarai per metus, temos tvirtinamos pagal narių prioritetus
 • Darbiniai susitikimai su užsienio Įvairovės Chartijų nariais
 • 3 Baltic Diversity Academies
 • Narių susitikimai
 • Metinė Įvairovės chartijos konferencija

Sklaida

Narių ir jų veiklų viešinimas žiniasklaidai,
visuomenei, verslo bendruomenei

 • Komunikacija portale 15min.lt
 • Sklaida chartijos tinklapyje ir soc. tinkluose
 • Viešinimas Europos įvairovės chartijų platformos bendruomenėje

Pokyčio kūrimas

Įsivertinimo įrankis, skirtas pamatuoti įvairovės valdymą ir darbuotojų įtrauktį organizacijoje. Įsivertinus aptariame rezultatus ir padedame išsikelti prioritetinius tikslus.

 • Įsivertinimo įrankis
 • Fasilitavimas kuriant veiksmų planą
 • Konsultacijos

Metinis narystės mokestis

Labai mažoms
įmonėms

500€

Mažoms
įmonėms

1000€

Vidutinėms
įmonėms

2000€

Didelėms
įmonėms

3500€