Įvairovės Chartija

Skaidrumo apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėse ir versle – minimaliai