Įvairovės Chartija
Skaidrumo apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėse ir versle - minimaliai

Skaidrumo apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėse ir versle – minimaliai