Įvairovės Chartija
Rinkti duomenis apie įvairovę BDAR netrukdo

Rinkti duomenis apie įvairovę BDAR netrukdo

Šiandien rengėme narių patirties dalinimosi susitikimą, kurio metu aptarėme, kaip rinkti su įvairove susijusius duomenis pagal BDAR reikalavimus.
Kelios įžvalgos:
☑️žinokite, kodėl ir kokius duomenis norite rinkti, kokių tikslų tai padės pasiekti;
☑️ užtikrinkite darbuotojams laisvę patiems nuspręsti, ar ir kokius duomenis apie save jums pateikti;
☑️aiškiai įvardinkite, ką su jais darysite, kiek laiko ir kodėl tai svarbu;
☑️nespręskite apie kolegų lytį pagal vardą, pavardę ar išvaizdą, paklauskite jų.
Narių susitikimai vyksta bent kas 1,5 mėn., į juos kviečiami visi Įvairovės chartijos nariai.