Įvairovės Chartija

Įvairovės Chartiją pasirašė 3 organizacijos

Prie Lietuvos Įvairovės Chartijos prisijungė 3 organizacijos

Įvairovės chartiją pasirašė ir prie organizacijos prisijungė 3 nauji nariai – įmonė Confinn, Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai” ir Šiaurės ministrų tarybos biuras. Tokiu būdu jos įsipareigojo užtikrinti įvairovę ir įtrauktį organizacijų veikloje, lygias galimybes ir atvirumą.

Daugiau apie Šiaurės ministrų tarybos biurą galite sužinoti čia, apie asociaciją “Lietaus vaikai” – čia, o apie UAB Confinn – čia.