Įvairovės chartija - iniciatyva vienijanti organizacijas, kurios pasirašydamos chartijos dokumentą

įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės kilmės ar tautybės, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės bei religinių įsitikinimų, siekia sustiprinti įvairovės valdymą bei kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką.

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuomenėje, „Diversity Development Group“ ir „SOPA“ 2018 m. įsteigė Lietuvos Įvairovės chartiją, o Lietuva tapo 22-oji šalis Europos Sąjungoje prisijungusi Europos Komisijos koordinuojamos Įvairovės chartijų platformos (plačiau skaitykite čia).

Lietuvos Chartijos steigimas buvo inicijuotas DIMAIN projekto rėmuose (plačiau skaitykite čia).

Lietuvo Įvairovės chartijos dokumentas prienamas čia

Narystės anketa
Duomenys apie organizaciją
Informacija apie organizaciją (skelbiami viešai)

Kontaktinis asmuo

Duomenys apie organizaciją