Įvairovės Chartija
Prie Įvairovės chartijos jungiasi „Gelbėkit vaikus"

Prie Įvairovės chartijos jungiasi „Gelbėkit vaikus”

„Gelbėkit vaikus” prisijungė prie Įvairovės chartijos.

Kaip teigia organizacijos vadovė Rasa Dičpetrienė, įvairovė niekaip neatsiejama nuo komandos veiklos principų ir tikslų: „nuo pat tapimo asocijuota tarptautinio aljanso „Save the Children” nare dar 1991 metais, rūpinamės visų rasių, tautybių, galių, lyties vaikais tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse. Įvairovė taip pat įgalina mus jais pasirūpinti – telkti ir rinkti paramą, bendradarbiaujant su įvairiomis ne pelno organizacijomis, verslu bei valdžios institucijomis. Mūsų įsipareigojimas įvairovei atsispindi ir mūsų kasdieniame darbe, pavyzdžiui, Lietuvoje veikiančiose beveik 50-yje „Gelbėkit vaikus” tinklui priklausančiuose dienos centruose. Juose svarbiausia – dėmesys vaikui ir jo šeimai, kuri vertinama tik pagal tai, kokios pagalbos jai reikia ir kokią galime suteikti. Esu tikra, kad oficialus mūsų įsipareigojimo įvairovei patvirtinimas, tampant Įvairovės chartijos nare, dar labiau išplės mūsų organizacijos galimybes vykdant savo misiją bei sustiprins pačią Įvairovės chartiją.”

Sveikiname  „Gelbėkit vaikus” komandą prisijungus prie Įvairovės chartijos bendruomenės!

Primename, kad jungtis prie Chartijos gali bet kuri organizacija, kuri siekia lygybės, įvairovės, įtraukties ir kuri įsipareigoja tapti atvira, lygias galimybes užtikrinančia organizacija.